• 21. Međunarodni turnir šahovskih zvijezda Srpske i okruženja
srenfrdeitmkptrues

Polazeći od značaja, razvoja i popularnosti šahovske igre među osobama sa fizičkim onesposobljenjem, odana humanoj misiji i plemenitim ciljevima šahovske igre – „Gens una sumus“ - kao svjetskog pokreta, u svemu saglasno propisima i sportskim opredjeljenjima Međunarodne šahovske federacije (FIDE) i Evropske šahovske unije (EŠU), na osnovu člana 21. Zakona o sportu PC, 11. decembra 2009. godine održana je osnivačka Skupština Šahovskog saveza invalida Republike Srpske.

Šahovski savez invalida Republike Srpske je slobodna, dobrovoljna, jedinstvena nestranačka, društveno - humanitarna organizacija invalida, osnovana radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta i rekreacije invalida na području Republike Srpske.

Savez je po svojoj djelatnosti društveno - sportska, a po ciljevima koje ostvaruje, organizacija sportsko - humanitarnog karaktera, organizovana prema društvenim potrebama i interesima članstva, u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srpske i Statutom Saveza za sport i rekreaciju invalida Republike Srpske.

Predsjednika Upravnog odbora: Miladin Simić (ŠKI Balkan 1926, Banjaluka)

Članovi Upravnog odbora: Dušan Babić (SDI "Hercegovac", Bileća), Momir Ašonja (ŠKI Hendikep, Istočno Sarajevo) i Ljubinko Rebić (SDI "Bijeli štap", Zvornik)

Predsjednik Skupštine: Dušan Babić (obavlja i funkciju Generalnog sekretara)

Članovi Skupštine: Miladin Simić, Predrag Knežević, Nada Marušić (ŠKI Balkan 1926), Dušan Babić, Radomir Zurovac, Milenko Radmilović (SDI "Hercegovac"), Momir Ašonja, Jovica Mijatović, Radovan Grahovac (ŠKI Hendikep), Ljubinko Rebić, Slaviša Tomanić i Milan Krstić (SDI "Bijeli štap")

Predsjednik Nadzornog odbora: Danka Simić